FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
FRIdemokratene - 10 år for frihet

Av og til skjer det store begivenheter for norske frihetsvenner. FRIdemokratene sitt 10 års jubileum er et av disse. I løpet av de 10 årene som har gått siden stiftelsen, har FRIdemokratene vært selve samlingsstedet for liberalister i Norge, uavhengig av partitilknytning, synspunkter eller andre skillelinjer. FRIdemokratene har vært stedet der alle har vært velkommen til felles arbeid for en friere verden.

Lørdag 19. juni var vi samlet til en stor markering av dagen. Det ble en vanlig kombinasjonen av intellektuelt påfyll, god mat, godt drikke og godt selskap. Bare mye større og bedre enn vanlig.

Konferansen var tredelt. Fortid, nåtid og fremtid. Vi hadde vært så heldige å få Tor Mikkel Wara til å prate om fortiden og Mattias Bengtsson til å prate om nåtiden. Fremtiden ble vurdert og diskutert gjennom en paneldebatt. Konferansen ble gjennomført på Hotell Norrøna.

Festmiddagen var på Hotel Bristol. Camilla Kokkersvold var toastmaster og guidet oss trygt gjennom kvelden. Middagens festtaler var Ellen Chr. Christiansen. Under middagen ble Frihetsprisen utdelt, denne gang til Jan Arild Snoen.
Middagen ble avløst av en fest som varte ut i de små timer...

1994 - 2004
Konferansen
Agenda

Talerne:
Tor Mikkel Wara
Mattias Bengtsson Paneldeltagere:
Ole Bergesen
Heidi Larsen
Henning Holstad
Annen info