FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
FRIdemokratenes prinsipperklæring
FRIdemokratene er en partipolitisk uavhengig organisasjon, bestående av mennesker som er kommet sammen i arbeidet for et åpent samfunn basert på den frie tanke og den frie markedsøkonomi, samt troen på hvert enkelt menneskes verdighet og integritet som absolutte verdier.

Vi er i opposisjon til enhver statsautoritær holdning, såvel til "høyre" som til "venstre" i det politiske spektrum.

Vi anser følgende rettigheter for å være ukrenkelige og fundamentale for opprettholdelsen av et fritt og menneskeverdig samfunn.

Hvert enkelt menneske har rett til:
- liv, frihet og rettmessig tilegnet eiendom.
- fritt å utveksle tanker, varer og tjenester på enhver måte i det frie marked.
- å danne frivillige sammenslutnigner for å tilfredsstille individuelle menneskelige behov for vennskap, trygghet, velferd og kultur.
- alene eller gjennom disse sammenslutningene å etterstrebe ethvert livsmål og sett av verdier og å fremme disse gjennom fredelig overbevisning.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.