FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Artikler
FRIdemokratene utgir internettavisen Liberaleren, der finner du en rekke korte artikler. For lengre artikler anbefaler vi hjemmesiden til Ideer om frihet der det ligger nesten 100 glitrende artikler.

Tidligere arrangementer:

Bauta Bøker arrangerer, i samarbeid med FRIStud:
FOREDRAG OG BOKMARKED, SAMT ÅRETS GRØTFEST!!
Arrangementet går av stabelen tirsdag 13.desember kl 18.00 - på Biblioteket, Chateau Neuf.
Som vanlig vil vi under grøtfesten måtte jakte på en liberal mandel, med håp om en overraskelse fra arrangementskomiteen. Men først skal intellektet utfordres.
Mer informasjon vil du kunne finne her.

FRIdemokratenes årsmøte 2005
- avholdt mandag 31.oktober 2005

Årsmøtet ble avholdt på "STRY" på Chateau Neuf. På årsmøtet ble styret gjenvalgt, iht valgkomiteens instilling.

Fridemokratenes medlemmer vil motta referat fra årsmøtet på nyåret, ifm årlig utsending av giro.Bauta Bøker arrangerer foredrag og bokmarked:
Det liberale prosjekts utfordringer
Sted: Lille Sal ved Bokcafeen på Chateau Neuf i Oslo
Tid: Torsdag 21. april kl 18.00

Foredragsholdere er 1. amanuensis Pål Foss ved Høgskolen i Østfold og Lars Peder Nordbakken i Civita. Les mer om arrangementet her.FRIdemokratenes årsmøte
- ble avholdt onsdag 19.januar 2005

Årsmøtet for året 2004 ble endelig avholdt, og Sverre Berg ble gjenvalgt som leder. Årsmøtet brukte i år mye tid på å diskutere mulige aktiviteter, samt Fridemokratenes rolle på den liberale høyreside. For mer om årsmøtet, trykk her.
Fjorårets begivenhet for norske frihetsvenner:
FRIdemokratene fylte 10 år i 2004
- stor feiring ble gjennomført lørdag 19. juni

Jubileumet bestod av en konferanse på ettermiddagen og en festmiddag på kvelden. På konferansen hadde vi svært prominente talere, blant andre Tor Mikkel Wara og Mattias Bengtsson.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.