FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Sentralstyret i FRIdemokratene
Sentralstyret er FRIdemokratenes ledelse. De står for den daglige driften og fatter avgjørelser mellom årsmøtene.

Sentralstyret 2005

Sentralstyret ble valgt på årsmøte 31. oktober 2005.

Leder: Sverre Berg
Nestleder: Hårek Hansen
Sentralstyremedlem: Camilla Kokkersvold

Ved siden av disse tre faste medlemmene, har redaktør for liberaleren, leder for Bauta Bøker og leder for FRIstud møterett i sentralstyret.

Oppdatert 2.november 2005

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.