FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Liberalismen - din fremtid i frihet!
Liberalismens utgangspunkt er at hvert enkelt menneske har rett til å bestemme over seg selv og sitt liv. Alle mennesker har denne retten. Dette fører til at alle forhold mellom mennesker skal være frivillige.
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.