FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Frihetsprisen
Frihetsprisen ble innstiftet av FRIdemokratene i 1999. Den skal deles ut hvert annet år til en person som har gjort en særskilt stor innsats for frihetens sak. Sentralstyret i FRIdemokratene står for utvelgelsen av prismottager.

2004: Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen mottar Frihetsprisen 2004 for sitt mangeårige arbeid for et fritt samfunn.

Snoen startet opp og var leder for den første liberalistiske think-tanken i Norge på slutten av 1980-tallet. Gjennom sitt arbeid i FUI etablerte han seg som den liberalistiske sjefsideologen her i landet, en posisjon han har beholdt frem til i dag.

2001: Ole-Jacob Hoff

Ole-Jacob Hoff mottar i første rekke prisen for sin årelange karriere som redaktør for Farmand. Dette tidsskriftet var i årevis en enslig norsk røst for frihet og markedsøkonomi. Det er en av Hoffs største bidrag at Farmand faktisk var en svært bra røst.

Tidsskriftet kombinerte økonomisk dybde og grundighet med prinsipell tenkning. Farmand og Hoff introduserte utallige nordmenn til liberalistiske tenkere som Ayn Rand og Murray Rothbard. Hoff er mangeårig medlem av Mont Pelerin Society og en personlig venn av Milton og Rose Friedman.

1999: Egil Bakke

Egil Bakke Egil Bakke mottar Frihetsprisen for 1999 for sin aktive innsats som samfunnsdebattant. Han har i mange år forsvart og fremmet liberalistiske synspunkter, spesielt gjennom en rekke artikler og kronikker i ulike fora. Han har i tillegg skrevet boken Hvor mye politikk tåler Norge, holdt mange foredrag og deltatt i utallige debatter.

Egil Bakke har argumentert på en glitrende måte for mindre statsmakt, mer individuell frihet og det frie marked. Han har vist et stort intellektuelt mot ved å stå for egne meninger, uavhengig av deres popularitet.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.