FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Årsmøtet i FRIdemokratene

Årsmøtet ble som annonsert avholdt onsdag 19.januar 2005 kl 1800 på Chateau Neuf.

Året 2004 hadde ett klart høydepunkt, nemlig jubileumskonferansen med påfølgende fest. Nå var tiden kommet for å se fremover.

Dagsorden

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2 Velge ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
Sak 3 Endelig godkjenne nye fylkeslag og endelig ekskludere fylkeslag
Sak 4 Behandle sentralstyrets årsmelding
Sak 5 Behandle og vedta FRIdemokratenes vedtekter
Sak 6 Drøfte aktuelle politiske spørsmål
Sak 7 Trekke opp retningslinjer for FRIdemokratenes virksomhet
Sak 8 Valg av:
- Sentralstyre
- Revisor
- Valgkomité
Sak 9 Avslutning ved nyvalgt leder

Referat vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av februar.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.