FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Årsmøtet i FRIdemokratene

Fridemokratenes årsmøtet 2006 vil i år gå av stabelen på P-hotels, Grensen 19, Oslo. Dato for årsmøtet er satt til lørdag 7.oktober 2006, kl 1030-1130. Høstkonferansen vil etterfølge årsmøtet.
Referat fra årsmøtet 2005, regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli utdelt og fremlagt på årsmøtet.

Dagsorden

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2 Velge ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
Sak 3 Endelig godkjenne nye fylkeslag og endelig ekskludere fylkeslag
Sak 4 Behandle sentralstyrets årsmelding
Sak 5 Behandle og vedta FRIdemokratenes vedtekter
Sak 6 Drøfte aktuelle politiske spørsmål
Sak 7 Trekke opp retningslinjer for FRIdemokratenes virksomhet
Sak 8 Valg av:
- Sentralstyre
- Revisor
- Valgkomité
Sak 9 Avslutning ved nyvalgt leder

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.