FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
DET LIBERALE PROSJEKTS UTFORDINGER
Bauta Bøker arrangerer foredrag og bokmarked
Sted: Lille Sal ved Bokcafeen på Chateau Neuf i Oslo
Tid: Torsdag 21. april kl 18.00

Med kommunismen så godt som død og begravet har markedsøkonomien på mange måter seiret. I dagens globaliserte verden står det liberale prosjekt overfor nye utfordringer. Perspektivet for liberalismen bør være et annet nå enn det var for 20, 30 og 40 år siden. Det sosiale perspektivet, individualisme og pluralisme er minst like viktig som økonomiske prinsipper for liberalismen. Dette må komme bedre frem i debatten. I dagens norske politiske debatt opplever man stadig at venstresiden og mange konservative bruker begrepet "nyliberalisme" som et skjellsord, uten at de egentlig vet hva som ligger i begrepet. Bauta Bøker håper at vi gjennom vår virksomhet og foredragene og bokmarkedet den 21. april kan bidra til en dypere forståelse av hva liberalismen faktisk er, og at flere kan få en forståelse av at liberalismen er en fremtidsrettet, optimistisk og moderne ideologi.

Pål Foss gir oss en innføring i hovedtankene i den østerrikske skole, med hovedvekt på Friedrich Hayek - en av 1900-tallets mest innflytelsesrike liberale tenker. Fra lenge å ha vært nærmest ingorert ble Hayek den viktigste intellektuelle inpirasjon til den renessanse for markedsøkomi og liberale verdier som var pregende for de siste tiårene av 1900-tallet. Friedrich Hayek (1899-1992) hadde doktorgrad i både jus og økonomi. Han virket bla. ved universitetet i Wien, London School of Economics og ved universitetene i Chicago og Freiburg. Han var en av de ledende økonomene i den østerikske skolen innenfor samfunnsøkonomien og fikk nobelprisen i økonomi i 1974. Andre viktige tenkere innen den østerrikske skolen er Ludwig von Mises og Israel Kirzner.

Lars Peder Nordbakken ser nærmere på hvilke ideer og utfordringer liberalismen bør konsentrere seg om nå og i fremtiden, med særlig vekt på de liberale ideers sosiale aspekt. I foredraget vil han blant annet trekke inn ideene til Hayek og Dahrendorf.

Det vil også bli to korte kommentarer til foredragene ved Torbjørn Røe-Isaksen (leder i Unge Høyre og politisk redaktør i Minerva) og Bent Johan Mosfjeld (Redaktør i Nytt Paradigme).

Om foredragsholderne:

Pål Foss er 1. amanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Doktor i filosofi fra Oxford University. Han har også jobbet med Public Choice-teori og den østerrikske skole ved George Mason University i USA. Han jobber nå med boken "Liberalismens nøkkelbegreper" som utgis av CIVITA våren 2005.

Lars Peder Nordbakken er siviløkonom fra NHH, har gjennomført Solstrandprogrammet og har bred erfaring innen markedsføring, innovasjon og ledelse fra industri, bank- og betalingstjenester, samt 3 års erfaring som rådgiver innen strategi og markedsføring. Lars Peder Nordbakken har forfattet boken Tulipanmetoden - Om å mestre verdiskapende markedsføring (2003), skrevet en rekke fagartikler og holdt mange foredrag omkring strategi, markedsorientering, merkevarebygging, kreativitet, entreprenørskap og markedsøkonomisk dynamikk. Jobber for CIVITA med bokprosjektet "Dynamisk verdiskaping i en liberal markedsøkonomi."

Bauta Bøker har flere spesialtilbud på bøker den 21. Særlig vil vi trekke frem en fersk utgivelse fra tankesmien Civita: "F.A. HAYEK - Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning", av Eamonn Butler fra den engelske tankesmien Adam Smith Institute. Dette er en glimrende innføring i ideene til Hayek og den østerrikske skole. Denne boken kan kjøpes for kun kr 200,- denne kvelden.

Dørene åpner kl 18.00.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.