FRIdemokratene
Kampsaker
- Avskaff verneplikten
- Full frihandel
- Skill kirke og stat
- Legaliser narkotika
- Fri innvandring
Mailingliste

Få mail om arrangementer.
(Mailinglisten fridem-nytt)
Webmaster: Bever
Samlingsstedet for liberale mennesker
Fridemokratene inviterer til

HØSTKONFERANSE 2006

Tid: Lørdag 7. oktober kl. 12-18 (middag etterpå)
Sted: Avholdes på P-hotels (gamle Norrøna Hotel) i Grensen 19, Oslo sentrum
Forhåndspåmelding: Kan sendes pr mail til
hostkonferanse at fridemokratene dot no
eller pr brev/postkort til Fridemokratene, Postboks 921, 0104 Oslo. MRK: Antall plasser er begrenset. For å sikre deg en plass, bør du sende forhåndspåmelding.
Inngangsavgift: Kr 100,- for betalende medlemmer, kr 200,- for andre. Forhåndsbetaling kan gjøres til konto 0530.42.21412.

Årets hovedtema er innvandring og det flerkulturelle samfunnet. Fridemokratene har alltid stått for en liberal innvandringspolitikk, kombinert med at staten ikke skal blande seg opp i hvordan folk lever sine liv, heller ikke i deres kultur. I utgangspunktet leder dette oss til åpne grenser og omfavnelse av et flerkulturelt samfunn. Begge disse ideelle standpunktene har i økende grad blitt utfordret, og det er dette vi vil forsøke å belyse med denne konferansen.

Fri innvandring forutsetter at de som kommer har til hensikt å forsørge seg selv, og at det som møter innvandrere til Norge i form av muligheter i økonomi og arbeidsliv, trygder og velferdsordninger, forventninger og kulturelle barrierer gjør det mulig å realisere dette målet. For mange innvandrergrupper ligger virkeligheten langt fra idealet – sysselsettingsgraden er lav og mange lever på velferdsstaten. Hvordan justerer vi innvandringspolitikken for å ta hensyn til det, og hva kan gjøres for at innvandringen skal bli en større økonomisk suksess?

Det flerkulturelle samfunnet omfatter også mange kulturer som ligger fjernt fra Fridemokratenes individualistiske, sekulære og liberale idealer. På det mest drastiske har radikal islamisme gitt grobunn for terror og terrortrusler i flere vestlige land. Her hjemme fikk karikaturstriden nesten samtlige muslimer som uttalte seg til å kreve innskrenkninger i ytringsfriheten. Hvordan forholder vi oss til kulturer på norsk jord der religionen spiller hovedrollen, der kvinnesynet ligger flere generasjoner etter utviklingen i Norge og der homofobien florerer? Finnes det et felles verdigrunnlag som vi alle må samles rundt?
Følgende innledere/debattanter bekreftet:

Jan Rogstad, Institutt for samfunnsforskning er trolig Norges fremste ekspert på hvordan norsk integreringspolitikk fungerer i arbeidslivet, og har også forslag til hva som kan gjøres for å redusere barrierene for innvandrere.

Shakil Rehman (skribent, tolk og broren til Shabana) har markert seg som en sterk kritiker av kvinnesynet til muslimske miljøer i Norge, og oppfordret til en mer åpen og kritisk holdning til religionens og moskeens rolle. Det har gitt ham stempel som kokosnøtt, dvs. forræder mot sin kultur, fordi han står for ”vestlige” verdier.

Hege Storhaug har gjennom Human Rights Service markert seg kraftig og kontroversielt omkring kulturkonflikter, særlig gjennom sitt arbeid for unge fremmedkulturelle kvinner. Storhaug kom nylig med boken ”Men størst av alt er friheten – om innvandringens konsekvenser (Kagge), som er et radikalt oppgjør med den multikulturelle ideologien og dens katastrofale konsekvenser for både muslimske barn, unge og kvinners menneskerettigheter, samt hvordan denne ideologien legger forholdene til rette for fremvekst av islamisme.

Thomas Hylland Eriksen er professor i antropologi ved Universitetet i Oslo og har nylig utgitt boken Kosmopolitikk (sammen med Halvor Finess Tretvoll). Han advarer mot en polarisering av debatten og tar han til orde for en kulturradikalisme som også forsvarer minoriteters rettigheter gjennom det han kaller syltynn universalisme: "Visse verdier skal være allmenne og ukrenkelige, i Oslo og Peshawar, men et mangfold av veier til det gode liv må anerkjennes som likeverdige".

Ekstratema: Etter valget i Sverige

Dick Erixon, tidligere ansatt i Timbro, lederskribent i Finanstidningen, og aktiv i Centern - nå uavhengig debattant og konsulent vil snakke om Valget i Sverige, avholdt 17.september.
Når det nå er avklart at de borgelige gikk av med valgseieren, stilles spørsmålene: "Hva skal den borgerlige regjeringen nå gjøre med sin valgseier? Vant de fordi velgerne var trøtte av Persson, eller har de et positivt mandat for endringer av betydning?"

Flere temaer og foredragsholdere vil bli annonsert på www.fridemokratene.no etter hvert.

Som vanlig stiller Bauta Bøker opp med salgsstand.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.